Lause

Jutt koosneb lausetest, laused aga sõnadest.
Sõnad peavad lauses olema kindlas vormis ja järjekorras.

 

Tee sõnadest laused.

näiteks asjad energia panema liikuma võima

.............................................................................................................................

energialiik saama üks teine energialiik vaid tegema 

.............................................................................................................................

Lausetega antakse edasi mõtteid, tundeid, arvamusi, käske, keelde, küsimusi jne.

Mis tähistab kirjas lausete piiri?

Vaata pilti. Jutusta mõne lausega, mida näed pildil. Jälgi lõpumärki.

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................