Võid korraldada KÜSITLUSE kaasõpilaste hulgas.

Siin on näiteks toodud üks küsitlus. 
Te võite oma küsitluse korraldada selle järgi, aga loomulikult võite ka ise mõelda mõne huvitama teema.

MEIE KLASSI LEMMIKLOOM

Ankeet*

1. Milline lemmikloom(-lind) on teie peres?.........................................................

2. Kui vana ta on? ..................................................................................................

3. Kummast soost on teie pere lemmik? ............................................................

2. Mis tõugu ta on?.................................................................................................

3. Mis värvi on lemmikloom?................................................................................

4. Mida ta sööb kõige meelsamini, mida ei söö üldse?....................................

.................................................................................................................................

5. Kui palju ta sööb päevas?................................................................................

6. Mida ja kui palju joob päevas?........................................................................

7. Kes hoolitseb tema eest kõige rohkem?.........................................................

8. Keda pereliikmetest lemmikloom eelistab, kellest ei tee välja?...................

.................................................................................................................................

9. Kus ta magab? Lemmikase?............................................................................

10. Kuidas ta häälitseb?.......................................................................................

11. Mis on ta nimi?................................................................................................

12. Millist looma tahaksite veel endale lemmikloomaks?.................................