*Märkused.

Selle ankeedi täidavad need, kellel kodus on lemmikloom. 
Kui lemmikloomi on mitu, siis täidetakse mitu ankeeti.
Need, kellel pole kodus looma või lindu, on aktiivsemad kokkuvõtete tegijad.
Vastused küsimustele olgu lühikesed ja konkreetsed.

Küsimustiku tulemustest ülevaate koostamine.

1. Mitu ankeeti täideti?
2. Mitu lemmiklooma(lindu) on klassis kokku?
3. Millist looma - lindu on kõige rohkem?
4. Milliseid looma(linnu)tõuge on teie lemmikloomade seas?
5. Millised värvid on enim levinud?
6. Millist toitu süüakse kõige rohkem, mida ei armastata?
7. Kui palju sööki kulub klassi lemmikloomadele kokku päevas, kuus, aastas?
Kui palju söövad loomad keskmiselt? (Liida toidu hulgad ja jaga loomade arvuga.)
Kelle lemmikloom sööb kõige rohkem, kelle oma vaid näksib? jne. 
8. Kui palju jooki tarbivad lemmikloomad kokku päevas, kuus, aastas?
Kui palju joovad loomad (linnud) keskmiselt?
Kelle loom joob enim? Koosta jookide edetabel.
9. Kes hoolitsevad lemmikute eest teie peredes kõige rohkem?
10. Keda pereliikmetest loomad eelistavad, keda eiravad?
11. Kus teie lemmikud magada armastavad?
12. Milliseid häälitsusi oskavad teha teie klassi lemmikloomad(linnud)?
Milliseid häälitsusi on kõige rohkem?
Nimeta ka kõige haruldasem häälitsus teie klassi lemmikloomade hulgas.
Kui paljudel on vaikivaid lemmikuid?
13. Milliseid nimesid on teie loomadel? Kellel on kõige huvitavam nimi? Uuri, kust see nimi pärit ja kelle pandud see on? Kas on ka sarnaseid nimesid?
14. Millist looma tahetakse veel endale? Koosta soovide edetabel.
15. Kuidas arvab teie klass, kas lemmikloom on igas peres vajalik?

Tulemuste analüüsi teeb põnevaks igasuguste võrdluste, edetabelite jms. väljatoomine. 

Iga õpilane võiks analüüsida ühte- kahte küsimust ja tulemustest seinalehte midagi kirjutada, joonistada või joonestada.

NB! Jagage ülesanded omavahel nii, et igaühel oleks oma töö, mille eest ta vastutab.