Lihtlause

Loe muinasjuttu edasi. Tee seda valju häälega ja ilmekalt.

Jällegi uus pada tulel. Väike mehike ka seal.
Kokk võttis kulbi ja karjus: ”Härra käskis su otsekohe surnuks lüüa, sina petis!”
“Ära löö, armas sõber! Kes teab, mis puudus ja nälg sind ennastki veel elus ootab. Küll ma sind jälle aitan, kui võin. Mul väeti laps kodus näljas, haige abikaasa suri ära: ei ole mul enam söögikeetjat ega joogitoojat. Anna mu väetile lapsele ometi poolgi kulbitäit leent!” palus väike mehike.
Koka süda läks jällegi haledaks ja ütles seekordki hea mees: “Kui palju niisugune lapsepõnnike siis ometi jaksab ära süüa! Säh, võta peale!”
Silmapilk oli aga pada jälle tühi ja väike mehike kadunud. Nüüd oli vaesel kokal palk oodata.
Väriseva häälega ütles ta härrale: ”Väike mees varastas jälle leeme tulelt ära.”
“Sina üleannetu, kasi minema!” karjus härra. “Et sa mind aga siiamaani truult oled teeninud, sellepärast luban sind veel täna ööseks siia jääda, aga homme pane oma kribu - krabu kraam kokku ning kasi minema!”
Härra pani kupja leent keetma ja ütles: ”Kui väike mehike end jälle peaks näitama, siis löö ta otsekohe surnuks!”
“Hea küll, härra,” ütles kubjas, “Küll ma talle virutan.”

Pane lünka tegusõna, mis erineks eelnevas katkendis olevast sõnast.

Uus pajatäis ...................... tulele. Kohe ........................ sinna ka väike mehike.

Kokk ............................kulbi ja ........................... , et ta ...................... petise 

härra käsul surnuks lööma. Väike mehike .............................. paluma. 

Koka süda ..................................härdaks. Ta ............................ kulbi mehikesele.

Silmapilk ........................... pada tühjaks. Väike mehike .................................... 

Kokk ................................ härrale väriseva häälega kõik ära. Härra .................

....................... kokal lahkuda. Nüüd ........................ kubjas leent keetma. 

Kubjas ............................. kohe virutada, kui väike mees ............................. .

Ülal olev tekst koosneb põhiliselt lihtlausetest.

Lihtlause väljendab ühte tegevust, olukorda, seisundit. 
Lihtlause tuumaks on öeldis, millega seostuvad ülejäänud sõnad.

Mitu lihtlauset leiad ülemisest harjutusest? ..........................................................
Kuidas nimetad ülejäänud lauseid selles harjutuses? ...........................................