1. Mida see muinasjutt meile õpetab?
2. Kirjuta mõni vanasõna, mis sobiks selle muinasjutuga.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

3. Tuleb sul meelde veel mõni muinasjutt, kus heateo eest tasutakse kingiga, pahategu aga saab õiglase karistuse.

Nimeta kuulsate meeste kuulsaid muinasjutte!

Hans Christian Andersen on kirjutanud :............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Jakob ja Wilhelm Grimm on kirjutanud:.............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Friedrich Reinhold Kreutzwald on kirjutanud :...................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Juhan Kunder on kirjutanud :............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Uuri ühe muinasjutukirjutaja elu veidi lähemalt ja tutvusta teda ka teistele.
     Minu lemmikmuinasjutt on ................................................................