12.Mis toimub raku sees?

1.Kuidas jõuavad eluks vajalikud ained rakkudeni??
Vaatleme taimede näitel, kuidas jõuavad gaasid, vesi, mineraalained ja toitained taimerakuni.
Taimekudedes on rakud omavahel seotud. Plasmaniidikesed ühendavad üksteise kõrval paiknevaid rakke.Nii saab taimemahl liikuda ühest rakust teise.
Elutegevuseks vajalikud vesi ja mineraalid jõuavad rakkudeni taimemahlade abil.
Rakkude vahele jäävad rakuvaheruumid.Seal olevat õhku kasutavad rakud hingamiseks.
Loomarakuni jõuavad eluks vajalikud hapnik ja toitained vere vahendusel.
Veri ei jõua vahetult iga keharakuni. Toitained ja hapnik toimetatakse rakkudeni värvitu kehavedeliku - lümfi poolt.
Lümf pressitakse lümfikapillaaridest läbi nende seinte välja ja ta ujutab kõik rakud ja nende koed üle. Lümf toidab keharakke, viies neile toitaineid ja hapnikku.Lümfi eritatakse ka rakkude jääkained ja süsihappegaas Järk-järgult nõrgub  jääkaineid sisaldav lümf piki kitsaid lümfisooni tagasi veenidesse. Nii satuvad ained tagasi vereringesse..


2.Kuidas liiguvad toitained läbi rakuseina rakkudesse ja jääkained rakkudest välja?
Mis toob toitained ja hapniku keharakkudeni? Veri ja taimemahlad

Rakkude membraanid lasevad valikuliselt läbi erinevaid aineid, sest neis on poolläbilaskvad kanalid.
Membraanid lasevad vett läbi kiiresti, vees lahustunud aineid aga aeglasemalt. Osad ained liiguvad läbi rakuseinte kiiremini kui teised ained.
Membraanid määravad suurelt osalt ära millised ained liiguvad rakku sisse ja millised välja.
Ained liiguvad ühest rakust teise tänu ainete erinevale hulgale rakkudes. Toimub justkui ainetehulga ühtlustumine.
diffusioon.jpg (33936 bytes)

2.Toitainete liikumine rakus.
Raku sees liiguvad toitained edasi rakuvedeliku abil.
Ainete segunemine ja liikumine rakus toimub soojusliikumise tagajärjel.(difusioon) Soojusliikumise tulemusel jaotuvad osakesed ühtlaselt kogu suletud ruumis.
Soojusliikumise tagajärjel levivad õhus näiteks lõhnad. Difusioon on kiire gaasides, aeglasem vedeliks ja väga aeglane tahketes ainetes.
Uurime, kuidas see toimub.

Katse: Temperatuur muudab  ainete liikumise kiirust
Katsematerjalidest vajad 2 teekotikest, 2 läbipaistavat klaaspurki või klaasi, külma ja kuuma vett, stopperit.
Sinu ülesanne on katsetada, millal toimub ainete segunemine paremini, kas jahedas või soojas vedelikus.
Raku mudelina võid kasutada veega täidetud klaasi. Toitaineteks on katses tee.
Jälgi ja joonista kuidas toimub segunemine.
Analoogiliselt toimub ainete segunemine rakus.
Millal toimub segunemine kiiremini, kas külmas või kuumas?
Millal on raku elutegevusprotsessid kiiremad?(soojas)
*Vaatleme ka värvitilga segunemist külmas ja kuumas vees.