6. Kütused ja põlemine

Päike annab valgust ja soojust. (valgusenergia, soojusenergia)
Toit annab inimestele energiat liikumiseks. (toitainete energia)
Autod hakkavad liikuma, kui kasutada kütuseid - bensiini, masuuti jt. (kütustes leiduv energia)

Loeme jutukese kütuste tekkimisest. Mis energia muundus kütuse energiaks?

Energia ei teki mittemillestki.
Arvatakse, et universumis on üldse üks teatud kindel energiahulk, mida on siis võimalik muuta ühest energialiigist teise.
Energiat pole võimalik toota mittemillestki, vaid alati mingist teisest energialiigist.
Soojuse saamiseks kasutame kütuseid. Enamik kütuseid on moodustunud taimedest või loomadest. Kütustesse on salvestatud Päikeselt saadud valgusenergia.

Energia vabastamiseks on vaja fotosünteesile vastupidist protsessi - põlemist.
Põlemiseks on vaja hapnikku.
Põlemisel vabaneb energia ja tekib süsihappegaas.

Kas energia võiks ka otsa lõppeda? Milline võiks olla tulevikuenergia?
Lapsed võivad uurimiseks jälle kasutada "Laste teadusentsüklopeediat".
Praegu, kui kütused hakkavad otsa lõppema, püüavad inimesed leida neid energialiike, mille varud on suuremad.
Näiteks valgusenergia, mis tuleb Päikeselt, saab kesta seni, kuni päike lõpuks kustub.
Vee voolamise ja tuuleenergia saavad kesta seni, kuni toimub vee ringkäik looduses ja kuni tekivad tuuled.
Energiat võib saada ka hoovuste liikumisest ja lainetest.
Seal, kus Maa on vulkaaniliselt aktiivne, saab kasutada geotermilist energiat. Näiteks Islandil kasutatakse termaalvett linna kütmiseks ja aedviljade kasvatamiseks kasvuhoonetes.
Aatomienergia on lootustandev seetõttu, et kasutatakse aine osakeste lõhustamisel tekkivat energiat. Kuid aatomienergia saastab loodust ja on ohtlik, sest tekivad radioaktiivsed ained.
Võibolla õpivad inimesed kunagi tegema selliseid päikesepatareisid, nagu on elusates taimedes. Teatavasti saavad taimed teha toitaineid (energia) valgusenergiat kasutades.