1.Elusorganismide keha koosneb rakkudest.

Millist energiat kasutavad ja toodavad elusorganismid?

Tuletame meelde, milliseid energiaid kasutame.
Miks elusorganismid vajavad energiat?Elutegevuseks, kasvamiseks ja arenemiseks vajavad organismid energiat ja ehitusmaterjali.
Millist energiat kasutavad elusorganismid?Kust nad seda saavad?

Taimed kasutavad päikeseenergiat, et toota toitaineid, kasvada ja areneda.
Loomad kasutavad toitainetes leiduvat (keemilist) energiat, et kasvada ja areneda, liikuda ja hoida sooja.

Selleks, et uurida, kuidas elusorganismides energiat saadakse, transporditakse, muundatakse, salvestatakse ja kasutatakse, peame kõigepealt lähemalt uurima, missugune üks elusorganism välja näeb.

Mida üldse tähendab elusorganism?

Tuletame meelde elusorganismide tunnused.

Elus on asi siis, kui ta:
- toitub
- hingab
- liigub või liigutab
- saab järglaseid

Selles tunnis õpime juurde veel ühe tunnuse - millest koosnevad elusorganismid.
Rakud.
Kui vaadata elusorganisme mikroskoobi all, võime näha, et nad koosnevad rakkudest.
Kaua aega ei teadnud inimesed seda, sest polnud nii häid vaatlusvahendeid, nagu mikroskoobid.
Esimene mees, kes nägi rakke oli füüsik Robert Hooke.Ta võttis korgitüki ja tegi sellest väga õhukese viilu.
Kui ta seda mikroskoobi all vaatas, nägi ta ümaraid kerakesi, millest kork koosnes. Sellest järeldas teadlane, et kõik elusorganismid võivad olla üles ehitatud sellistest kerakestest, mida ta kutsus cellulateks (ehk tühikuteks).Tänapäeval kutsume ehituskive, millest elusorganismid koosnevad rakkudeks.
loeme: Raku uurimise ajalugu.

Elusorganismid koosnevad rakkudest.
Rakud on väga väikesed ja neid näeb vaid mikroskoobis.

Vaatleme mikroskoobi ehitust. Kuidas käib töö mikroskoobiga?
Mida näeb erinevate mikroskoopidega?

*võib kasutada töid 4. klassi Loodusõpetuse töövihikust Avita. Tln. 1997 K.Ennok, I.Leuhin, E.Pärtel
17. Elu tunnused
19. Meie, kui üks loom
20. Mikroskoobi ehitus
21. Kuidas töötada mikroskoobiga
22. Preparaadi valmistamine mikroskoobis

*Projekt 1999 Õpetajate suvekursuse materjalid 1995
Mikroskoobi kasutusvõimalused koolis - praktilisi töid:
- trükivärv ajalehepaberil (vaatlused mikroskoobi ja luubiga)
- paberi struktuur mikroskoobis
- marlitüki vaatlus (vaatlused mikroskoobi ja luubiga)
- juuksekarv veetilgas
- õuna viljaliha rakud mikroskoobis

Kõik elusolendid, välja arvatud kõige väiksemad neist (viirused) koosnevad rakkudest. Kuigi rakud sisaldavad põhiliselt ühesuguseid koostisosi, on nad kujult, suuruselt ja talitluselt vägagi erinevad.
Inimkehas on miljoneid rakke, mida ei saa vaadata mikroskoobi abita. Eriti väikesed on spermatosoidid, mille pikkus on umbes 5/100 mm. kõige suuremad rakud on lindude munad, mille mahust suure osa võtab enda alla varutoitainetest koosnev rebu.

Leidub selliseid elusorganisme, kes koosnevadki ühest rakust, näiteks kingloomad, amööbid, koppvetikas.Neid nimetatakse ainurakseteks.
Vaatame nende pilte.
jutt Vaatleme mikroskoobiga ainurakseid.

Suurem enamik organisme koosneb paljudest rakkudest. Neid nimetatakse hulkrakseteks.
Vaatleme rakke näiteks apelsinis, tomatis, lumemarjades.

Tunni lõpus võrdlevad lapsed, mille poolest erinevad elusorganismid masinatest.

Elusorganism Masin
- toitub
- hingab
- liigub või liigutab
- saab järglaseid
- kelle keha koosneb rakkudest
- ei toitu ise
- ei hinga
- ei liigu ise
- ei saa ise järglaseid
- koosneb masinaosadest