KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, 
KUI OSAJAGATAV ON NULL

1. Teosta tehted vihikus. Kontrolli, kas vastus on kõrvalolevate arvude seas!

4 408 : 2 
96 090 : 3
8 008 : 8
69 906 : 3

     8 480 : 4 
888 000 : 2

Üle jäid: .......... ja .......... .

32 030 
2 224 
1 001
444 000  
2 120 
23 302
2 204 
3 332

Taimerakkudes sisaldub vett 60-90%. 
Loomarakkudes on vett ligikaudu 80%.


2. Arvuta peast!

42 : 2 : 3 = ..........
63 : 3 : 7 = ..........
84 : 4 : 3 = ..........
99 : 9 : 11 = ..........

4. Suurenda jagatist 9 063 : 3 
999 võrra! 

5. Tee tehted vihikus. 
Liida kõik jagatised! 

 
3. Milline arv on vaja liita jagatisega 88 042 : 2, et
saada 100 000?

Vajalikud tehted tee vihikus.


Kas said vastuseks 9 849, 10 838 või 9 738?

Vastus: ...........................

7. Arvuta peast!

86 : 2 = ..........
69 : 3 = ..........
48 : 4 = ..........
84 : 4 = ..........

482 : 2 = ..........
396 : 3 = ..........
884 : 4 = ..........
555 : 5 = ..........

8. Leia tähe arvväärtus!

(a · 9) : 4 = 18
       a · 9 = ....................
       a · 9 = ..........
            a = ....................
            a = .......... 

b · 124 = 248 
         b = ....................
         b = ..........