KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, KUI JAGATAVA 
TUHANDELISTE ARV ON VÄIKSEM KUI JAGAJA

3. Tee tehted vihikus. Kontrolli jagatise õigsust!

1 860 : 2
3 648 : 4
12 242 : 2
16 088 : 4

Mida väiksem loom, seda kiiremini lööb tema süda. Väikestel lindudel lööb süda 500 korda minutis. Elevantidel lööb süda 20 korda minutis.

4. Leia tähe arvväärtus!

a · 6 = 1 266
     a = ....................
     a = .......... 

4 · b = 3 284
     b = ....................
     b = ..........


5. Tee tehted vihikus. Kontrolli, kas vastus on ringis olevate arvude seas!
1 536 : 3 
2 884 : 4
1 836 : 3
3 288 : 8


Ööpäeva jooksul tõmbub süda kokku ligikaudu 115 000 korda ja paiskab veresoontesse ligi 500 l verd. 

Imiku süda lööb 130 korda minutis.
Neljanda klassi õpilasel peab südame löögisagedus olema ligikaudu 80 korda minutis. Täiskasvanud terve inimese süda lööb ligikaudu 70 korda minutis.