KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, KUI JAGATAVA 
TUHANDELISTE ARV ON VÄIKSEM KUI JAGAJA

Võrdle lühemat ja pikemat jagamisviisi:

* Millise osajagatava võid jätta jagamata?

* Miks tuleb jagatise kümneliste kohale kirjutada 0? 

2. Teosta tehted vihikus. Kontrolli jagatise õigsust! 

4 505 : 5
1 806 : 2 
12 008 : 4
24 056 : 8
205 005 : 5
360 048 : 4

3. Leia tähe arvväärtus!

4 · a = 3 204
     a = ....................
     a = .......... 

1 505 : b = 5 
b = ....................
b = ..........

4. Teosta tehted vihikus. Kontrolli, kas vastuste summa on 2 655!

1 680 : 2
1 509 . 3
3 699 : 9
5 406 : 6