KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, KUI JAGATAVA 
SAJALISTE (TUHANDELISTE, KÜMNETUHANDELISTE JNE.) ARV ON 
SUUREM JAGAJAST 

* Jagatava sajaliste arv 9 on suurem jagajast 4. Seega esimene osajagatav on 9
9 : 4 = 2, jääk 1. 
Kirjutan jagatisse 2 ja esimese osajagatava alla 8, sest 2 · 4 = 8.
Et 9 - 8 = 1, siis üks sajaline jääb jagamata. Kirjutan ühe sajaliste alla. 

* Jagatava 1 sajaline ja 5 kümnelist sisaldavad kokku 15 kümnelist, mis ongi teine osajagatav.
15 : 4 = 3, jääk 3.
Kirjutan jagatisse kümneliste kohale 3 ja teise osajagatava alla 12, sest 3 · 4 = 12.
Et 15 - 12 = 3, siis 3 kümnelist jääb jagamata. Kirjutan 3 kümneliste alla. 

* Jagatava 3 kümnelist ja 6 ühelist sisaldavad kokku 36 ühelist. Seega kolmas osajagatav on 36 ja 36 : 4 = 9.
Kirjutan jagatise üheliste kohale 9, sest 9 · 4 = 36. 
Kolmanda osajagatava alla kirjutan 36.
Et 36 - 36 = 0, siis on jagamine lõppenud. 

2. Tee tehted vihikus. Kontrolli jagatise õigsust!

576 : 4 
597 : 3
8 235 : 5
8 596 : 7

9 054 : 6
8 004 : 3
72 726 : 6
95 672 : 4

3. Leia tähe arvväärtus! Vajalikud tehted tee vihikus.

(a + 70) · 4 = 328
1 780 : (95 + b) = 10

Ööpäeva jooksul voolab veri umbes 300 korda läbi neerude. Täiskasvanud inimese põide mahub keskmiselt 1,5 liitrit vedelikku ja 10-aastasel lapsel umbes 1 teeklaasitäis vedelikku. Läbi neerude voolab iga päev 200 liitrit vedelikku, millest suurem osa imendub tagasi verre.