KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, KUI JAGATAVA 
SAJALISTE (TUHANDELISTE, KÜMNETUHANDELISTE JNE.) ARV ON 
SUUREM JAGAJAST 

1. Teosta tehted vihikus. Alusta arvutamist mis tahes ülesandest.

2. Tee tehted vihikus.  Kontrolli, kas vastused annavad summaks joone all oleva arvu!

768 : 6 = ..........
7 952 : 2 = ..........
4 038 : 3 = ..........
842 264 : 4 = .......... 
                     216 016

4. Milline arv on vaja liita arvude 7 456 ja 8 jagatisega, et saada 110 000?
Vajalikud tehted teosta vihikus.

5. Tee tehted vihikus. Selgita, kuidas sa saad jagatise sajaliste ja kümneliste kohale nullid!

7 035 : 7 16 032 : 8 328 032 : 4

6. Leia tähe arvväärtus!

7. Tee tehted vihikus. Kontrolli, kas vastus on kõrvalolevate arvude seas!