KORDAMINE: KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA 

1. Tee tehted vihikus ja kontrolli saadud tulemusi!

2. Tee tehted vihikus. Kontrolli, kas vastused annavad summaks joone all oleva arvu!

615 : 3 = ..........
654 : 6 = ..........
6 123 : 3 = ..........
6 036 . 4 = .......... 
                  3 864

3. Moodusta õiged võrdused!
Näide: 5 505 : 5 = 1 101.

4. Leia tähe arvväärtus!

2 947 : a = 7
a = ....................
a = ..........