MIDA OLEN ÕPPINUD

1. Tee tehted vihikus ja kontrolli saadud tulemusi!

 

 

3. Tee tehted vihikus. Leia sobiv paariline!

4. Leia tähe arvväärtus!a · 9 = 6 048
     a = ....................
     a = ..........

5. Tee tehted vihikus. Kontrolli, kas vastuste summa võrdub joone all oleva arvuga!

28 084 : 4 = ..........
320 880 : 8 = ..........
81 909 : 9 = .......... 
                    56 232

 


6. Suurenda arvude 612 184 ja 8 jagatist 923 477 võrra!
Vajalikud tehted tee vihikus.

7. Arvuta peast!

630 : 9 = ..........
480 : 8 = ..........
600 : 5 = ..........
810 : 9 = ..........
560 : 7 = ..........
360 : 4 = ..........
64 : 4 = ..........
70 : 5 = ..........
82 : 3 = ..........