6. Leia tähe arvväärtus! Vajalikud tehted teosta vihikus.

a : 2 = 4 240
a = .........................
a = ..........
39 : b = 13 
b = ..........................
b = ..........

7. Arvuta peast!

2 · 23 = ..........
3 · 21 = ..........
4 · 22 = .......... 
2 · 232 = ..........
3 · 312 = ..........
2 · 432 = ..........
4 · 2 212 = ...............
3 · 3 102 = ...............
2 · 4 320 = ...............

3 · 23 321 = ...............
4 · 21 020 = ...............
4 · 12 010 = ...............

2 · 32 = ...........
3 · 23 = ...........
2 · 43 = ..........

8. Võrdle avaldisi!

36 ja 7 summa .......... 56 ja 11 vahe
3 ja 12 korrutis .......... 30 ja 6 summa
25 ja 45 summa .......... 20 ja 3 korrutis

9. Koosta avaldis ja arvuta selle väärtus:
* lahuta arvude 12 ja 4 korrutisest 19 - ......................................................... ;
* korruta arvude 8 ja 6 summa 2-ga - ........................................................... ; 
* lahuta arvude 56 ja 44 summast 25 - ......................................................... ; 

10. Leia näite järgi arvudevahelised seosed ja selle eeskujul puuduvad arvud!