KIRJALIK KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA 
(ÜHE KÕRGEMA JÄRGUÜHIKU TEKE)

1.

Korrutan:
1) ühelistega
2) kümnelistega
3) sajalistega

Arvutan:
4 · 1 = 4
4 · 2 = 8
4 · 4 = 16 

Kirjutan:
4
8
1 tuhandeliste
kohale, 6 sajaliste
kohale. Miks? 

2. Korruta kirjalikult! Kirjuta ühekohaline tegur õigesti mitmekohalise teguri alla!

3. Teosta tehted vihikus! Eelnevalt määra kindlaks tehete järjekord!

4 · 3 122 + 6 705
8 · 6 011 - 2 248
12 743 - 3 · 823
72 605 + 4 · 9 211

4. Arvuta! Alusta mistahes ülesandest. Iga järgmine ülesanne algab eelneva ülesande vastusega. Juba lahendatud ülesande ette tee * . Viimase ülesande vastus ja esimese ülesande algus on võrdsed.
Näide: 4 · 7 = 28, 6 · 9 = 54.