KIRJALIK KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA 
(ÜHE KÕRGEMA JÄRGUÜHIKU TEKE)

2. Arvuta kirjalikult!

3. Tee tehted vihikus. Alusta mis tahes ülesandest.
Näide: 3 · 1 020 = 3 060, 5 · 711 = 

4. Arvuta peast!

75 : 25 · 20 + 120 = ...............
36 · 10 : 9 + 90 = ...............
3 · 1 205 + 52 220 = ...............
4 726 + 2 220 · 4 = ...............

 

5. Mart ajas isa naelakarbi maha. Magneti abil sai ta kätte 139 naela. Karbis oli aga naelu 2 korda rohkem. Mitu naela oli karbis?


Vastus: .....................................................