KIRJALIKU KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
(MITME KÕRGEMA JÄRGU ÜHIKU TEKE) 

2. Arvuta kirjalikult! Selgita, milliste järkude korrutamisel tekivad kõrgema järgu ühikud! Kuhu sa need kirjutad?

3. Koosta võrdus ja leia tähe arvväärtus:
* kui arvust a lahutad arvude 6 ja 820 korrutise, siis saad arvu 2 656;
* kui arvuga b liidad arvude 7 ja 1 207 korrutise, siis saad arvu 12 908. 

Tehted tee vihikus. 

4. Sea ülesanded õigesse järjekorda! Alusta mistahes ülesandest. Vajalikud tehted tee vihikus.

5. Arvuta peast!

75 : 25 · 20 + 120 = ..........
36 · 10 : 9 + 90 = ..........
(902 - 812) : 30 = ..........
(156 - 96) : 20 = ..........