KIRJALIKU KORRUTAMISE ÜHEKOHALISE ARVUGA KORDAMINE

1. Moodusta võrdused! 

3 ·  36 · 47 ·
2 · 84 · 7 · 
4 · 72 · 5 ·

2. Tee tehted vihikus! Vali vastus joone all olevate arvude seast!

3. Koosta vihikusse tekstülesanne järgmise avaldise järgi: 2 · 396 + 508.

4. Moodusta võrdusi! Vali vastused joone alt! Tehted tee vihikus.

 

Üle jäid: ............... ja ............... .

5. Leia tähe arvväärtus! 

a · 7 = 56
a = ....................
a = .......... 

18 · b =15 · 6 
18 · b = ...............
b = ...............
b = .......... 
24 · c + 8 = 80
24 · c = ...............
24 · c = ...........
c = ...............
c = ........... 

6. Kirjuta avaldis ja arvuta selle väärtus:

* lahuta arvude 6 ja 564 korrutisest arvude 7 ja 145 korrutis;
* suurenda arvude 9 ja 635 korrutist 2 103 võrra. 

Vajalikud tehted teosta vihikus.