MIDA OLEN ÕPPINUD

3. Arvuta! Üks vastustest on õige. Kui õigete vastuste taga olevad tähed tehete järjekorras üles kirjutad, saad teada, kes need ülesanded välja mõtles.

3 · 312 =
5 · 101 =
2 · 420 =
3 · 1 032 =
936 - N 
555 - S
842 - O 
3 096 - U
882 - B
505 - U
820 - N
3 399 - M
912 - J
500 - L
840 - P
3 092 - E

6 · 101 = 
4 · 161 =
3 · 2 002 =
9 · 1 054 =

600 - S
644 - E 
6 660 - B
8 469 - L

606 - M
464 - I
6 006 - E
9 468 - I

660 - J
446 - K
6 066 - O
9 486 - S

4. Leia tähe arvväärtus!

12 · (50 - a) = 96
50 - a = ....................
50 - a = ..........
a = ....................
a = .......... 
b : 16 + 38 = 44
b : 16 = ....................
b : 16 = ..........
b = ....................
b = .......... 

59 + 72 : c = 62
72 : c = ....................
72 : c = ..........
c = ....................
c = ..........

(d · 9) : 4 = 18
d · 9 = ....................
d · 9 = ..........
d = ....................
d = ..........