AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE (TEHETE JÄRJEKORD)

1. Arvuta kirjalikult! Kontrolli, kas said summaks 921, 742 või 179!

2 · 420 - 3 · 201 + 5 · 101 = ........................................................................
2 · 232 + 3 · 113 - 2 · 312 = ........................................................................ 

2. Leia tähtede arvväärtused!
Vajalikud tehted tee vihikus.

360 000 : 400 + 2 500 : 50 = a
700 · 2 - 42 000 : 70 = b
12 000 : 300 + 500 · 60 = c
Kontroll: b · 30 + 6 040 = c

3. Tee tehted vihikus.

834 · (71 · 5 - 8 · 13 + 42)
(5 637 + 3 · 8) - (14 · 9 + 3 685)
15 + 106 + (80 : 2 - 2 · 12) 


4. Kirjuta avaldisse sobivad tehtemärgid!

339 ..... 3 = 113
6 056 ..... 1 006 = 5 050
40 ..... 15 = 600
500 ..... 25 = 20 

5. Kirjuta avaldisse sulud nii, et võrdus oleks õige!

145 + 5 · 2 = 300

5 · 20 + 50 : 5 = 30 

6. Kas sa mäletad?

7. Tee tehted vihikus.

(3 007 - 7) : 100
(2 784 - 84) : 3 
360 : 12 + 84 : 2 
2 · 240 - 3 · 130 
900 - (4 · 200 + 10)
6 · 2 · 500 - 800 : 100
2 · (3 500 + 500) - 600
(900 : 100 · 4 + 4) · 5 

8. Kirjuta avaldis ja arvuta selle väärtus: 
* lahuta arvude 8 ja 957 korrutisest 1 999;
* suurenda arvude 7 ja 409 korrutist 2 980 võrra;
* vähenda arvude 6 008 ja 7 korrutist 99 võrra.
Vajalikud tehted teosta vihikus.