MIDA OLEN ÕPPINUD

1. Arvutades saad teada ühe inimkonna suursaavutuse!

72 · (397 - 389) = .......... R
3 742 - 9 · 386 = .......... L
4 · (37 + 318) = .......... E
1 000 - 6 · 138 = .......... T

12 · 3 + 3 · 35 = .......... E
70 - 4 · 15 = .......... K
5 · 12 + 6 · 13 = .......... E 

2. Kirjuta avaldis ja arvuta selle väärtus:

* suurenda arvude 8 ja 1 087 korrutist 356 võrra;
* liida arvuga 909 arvude 99 ja 7 korrutis;
* vähenda arvude 5 ja 184 korrutist 107 võrra.

Vajalikud tehted tee vihikus.

3. Määra tehete järjekord ja teosta tehted vihikus. 

700 670 - 7 · 7 065
90 142 - 12 801 · 5 
1 576 · 7 + 2 048 · 8
6 808 · 7 + 5 403 · 8

4. Kirjuta avaldisse sulud nii, et võrdus oleks õige!

5 · 14 + 6 = 100

200 - 50 : 2 + 25 = 100

5. Kirjuta avaldisse sobiv tehtemärk!

7 563 ..... 37 = 7 600
4 220 ..... 2 = 2 110
9 003 ..... 726 = 8 277

6. Sea ülesanded õigesse järjekorda! Arvutamist alusta tärniga märgitud ülesandest. 
Vajalikud tehted tee vihikus.