KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA

1. Selgita, kuidas on jagatud!

64 : 2 = (60 + 4) : 2 
          = 60 : 2 + 4 : 2
          = 30 + 2
          = 32 


639 : 3 = (600 + 30 + 9) : 3
            = 600 : 3 + 30 : 3 + 9 : 3
            = 200 + 10 + 3 
            = 213 

Soolte kogupikkus on 8-9 meetrit. Kõige pikem sool on peensool, mis on umbes 7 m pikk. Kaksteistsõrmiku sool on niisama pikk peensoole osa, kui on 12 kõrvutiasetatud sõrme jämedus. Jämesool on 1,5 m pikk. Soolestiku ühest otsast teise jõuab toit 24 tunniga.

Suuremaid arve on ühekohalise arvuga lihtsam jagada kirjalikult. 
Ka kirjalikku jagamist alustan jagatava kõrgeimast järgust, seega vasakult.

2. Võrdle peast ja kirjalikku jagamist!
Peast arvutan nii:
396 : 3 = 300 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3 = 100 + 30 + 1

Kirjalikult arvutan nii:

* Jagatava kõrgem järk on sajaline. 
3 sajalist on esimene osajagatav. 
3 : 3 = 1, sest 1 · 3 = 3.
Kirjutan jagatisse 1 ja esimese osajagatava (sajaliste) alla 3. 
3 - 3 = 0, seega lõpetan sajaliste jagamise.

* Kirjutan jagatava kümnelised joone alla. 
9 on teine osajagatav. 9 : 3 = 3, sest 3 · 3 = 9.
Kirjutan jagatisse 3 ja teise osajagatava alla 9. 
9 - 9 = 0, seega lõpetan kümneliste jagamise. 

* Kirjutan jagatava ühelised joone alla. 6 on kolmas osajagatav. 
6 : 3 = 2, sest 2 · 3 = 6. 
Kirjutan jagatisse üheliste kohale ja kolmanda osajagatava alla 6.
6 - 6 = 0, seega lõpetan üheliste jagamise ja joone alla kirjutan 0.

3. Tee tehted vihikus. Selgita iga jagamist eeltoodud viisil!

682 : 2 484 : 4 2 648 : 2 33 693 : 3