KIRJALIK JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA, KUI OSAJAGATAV 
ON NULL

* Jagan sajalised. 8 : 2 = 4.
Kirjutan jagatisse 4. 
Et 4 · 2 = 8. siis kirjutan esimese osajagatava alla 8. 
Kõik sajalised said jagatud.

* Jagan kümnelised. 0 : 2 = 0.
Kirjutan jagatisse 0. 
Et 0 · 2 = 0, siis kirjutan teise osajagatava alla 0. 

* Jagan ühelised. 6 : 2 = 3. 
Kirjutan jagatisse 3. 
Et 3 · 2 = 6, siis kirjutan kolmanda osajagatava alla 6. 
6 - 6 = 0 ja jagamine on lõppenud. 

Kui osajagatav on null, siis võib seda kirjalikult mitte jagada, kuid jagatisse tuleb vastava järgu kohale kirjutada 0.2. Kasuta lühemat jagamisviisi! Tee tehted vihikus.

606 : 3 
9 603 : 3
4 260 : 2
8 402 : 2
9 006 : 3
6 028 : 2
90 603 : 3
84 004 : 4
88 640 : 2