Eestimaa ajalugu
Helina Riisalu

Retsenseeris Merle Lupp
Emakeel: Anu Maasel, Kai Taba (rets. P. Leiger)
Matemaatika: Urve Pärnamaa (rets. J. Afanasjev)

Vaata lisaks: Eesti ajaloo kronoloogia

5. klassi 5. tsükkel
1. Mis on ajalugu? Ajalooallikad. Ajaarvamine. 1 leht 2 leht 3 leht emak. matem.
matem.
2. Muinasaeg Eestis - kiviaeg.
Mesoliitikum;   Neoliitikum
1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
3. Muinasaeg Eestis - pronksiaeg ja rauaaeg 
Baltimaade metalliaeg
1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
4. Muinaseestlaste uskumused. 1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
5. Viikingid. 1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
matem.
6. Eestlased muinasaja lõpul 1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
7. Ristiusu levik.   . . emak. matem.
matem.
8. Muistse vabadusvõitluse algus. 1 leht 2 leht . emak.
emak
matem.
matem.
9. Muistse iseseisvuse kaotus. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
10. Eesti liitub Lääne-Euroopaga. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
11. Jüriöö ülestõus. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
12. Hansa Liit.Elu keskaegses linnas.
Keskaegne Tallinn ja Tartu 
1 leht 2 leht 3 leht
4 leht
emak.
emak.
matem.
matem.
13. Vaimuelu orduajal. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
14. Elu Vana-Liivimaal. Liivi sõda.

1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
15. Eesti Rootsi valitsuse all. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
16. Nõiaprotsessid. 1 leht . . emak.
matem.
matem.
17. Põhjasõda. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
18. Talurahva elu Vene ajal. 1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
19. Valgustusajastu. 1 leht 2 leht . kontrolltöö matem.
matem.
20. Pärisorjuse kaotamine. 1 leht 2 leht . emak. matem.
matem.
21. Eesti kultuur XIX saj. esimesel poolel 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
22. Rahvakalender. 1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
23. Talurahva elu-olu (1). 1 leht 2 leht . emak.
emak.
emak.
matem.
matem.
24. Talurahva elu-olu (2). 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
25. Mõisad. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
26. Talurahva olukord XIX saj. keskel. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
27. Ärkamisaeg. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
28. C. R. Jakobson ja J. Hurt. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
29. Venestuspoliitika. 1 leht . . emak.
emak.
matem.
matem.
30. Eesti kultuur 19. saj. lõpul 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
31. Eesti areng 20. saj. algul.   J. Tõnisson ja K. Päts. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
32. I maailmasõda. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
33. Eesti Vabariigi väljakuulutamine. 1 leht . . emak.
emak.
matem.
matem.
34. Vabadussõda. 1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
35. Eesti Vabariik - majandus ja poliitika. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
36. Kultuur Eesti Vabariigis. 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.
matem.
37. II maailmasõda. Eesti iseseisvuse lõpp. 1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
38. Saksa okupatsioon. 1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
39. Nõukogude periood.
Metsavennad   Okupatsioonimuuseum
1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
40. Taasiseseisvumine. Eesti Vabariik.
1988
1 leht 2 leht 3 leht emak.
emak.
matem.
matem.
41. Teeme kokkuvõtteid 1 leht 2 leht . emak.
emak.
matem.

Illustratsioonid: Helina Riisalu ja raamatutest: "Läbi aastatuhandete" - J. Selirand, E. Tõnisson, "Arheoloogiga Eestimaa teedel" - V. Lõugas, J. Selirand "Meie kaugem minevik" -  S. Vahtre, H. Piirimäe, "Eesti ajalugu" - J. Adamson,  "Vana Tallinn" - Tallinna Ajaloo Selts, " Endis-Eesti eluolu" - O.Loorits
WWW lehekülgedelt: Eesti InstituutViljandi muuseum,
Läänemaa muuseum, Tartu Linnamuuseum
LISAMATERJALID
Lugemine      Matemaatika       Emakeel       Tähtpäevad       Kontrolltööd
EESTI AJALOO KONTROLLTÖÖ