Elukeskkonnad
Kadri Meier


Emakeel: Kai Taba
Matemaatika: Urve Pärnamaa
Pildid: Kadri Meier, Art today

5. klassi 7. tsükkel
kooslus.jpg (19086 bytes)

ÕPETAJA RAAMAT Teemalehed.
1. Vesi kui taimede ja loomade elukeskkond.
Kuidas on taimed vee-eluga kohastunud?
1 leht 2 leht lisa emakeel
emakeel
matem.
matem.
2. Kuidas on loomad vee-eluga kohastunud?
Kalad, süvaveeloomad.
1 leht 2 leht lisa emakeel
emakeel
matem.
matem.
3. Kahepaiksed, linnud, imetajad. 1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
4. Aastaring veekogus.
Kevad, suvi, sügis,talv.
1 leht 2 leht

lisa

emakeel
emakeel
matem.
matem.
5. Vesi jões. Vesi järves.  Kontuurkaart 1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
6. Vee ringkäik looduses.
Energia muutumine veeringes.
1 leht 2 leht

lisa
1
, 2

emakeel
emakeel
matem.
matem.
7. Kuidas veekogud mõjutavad ilma
Ilm Eestis.Tuul. Kontuurkaart
1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
8. Sademed. Pilved. 1 leht 2 leht

lisa

emakeel
emakeel
matem.
matem.
9. Vihm. Rahe. Udu. Kaste. Lumi.
Härmatis. Jäide.
1 leht 2 leht . emakeel
emakeel
matem.
matem.
10. Õhk. Millist õhku elusorganismid vajavad
Õhk kui elukeskkond.
1 leht 2 leht lisa
emakeel
emakeel
emakeel
emakeel
matem.
matem.
11. Taimede sigimine ja levimine õhu kaudu.
Kohastumused eluks õhus.
1 leht 2 leht . emakeel
emakeel
matem.
matem.
12. Putukad. Lendavad imetajad. 1 leht 2 leht

lisa
emakeel

emakeel
emakeel
emakeel
matem.
matem.
13. Muld. Mulla osad. 1 leht 2 leht

lisa

emakeel
emakeel
matem.
matem.
14. Liiv ja savi 1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
15. Vesi mullas. Mullakapillaarid.
Kuidas tekib muld.
1 leht 2 leht

emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
16. Välitöö. Mulla uurimine. 1 leht  

lisa

emakeel
emakeel
matem.
matem.
17. Kes elavad mullas. 1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
matem.
matem.
18. Muld ja taimed. Muld talvel. 1 leht 2 leht . emakeel
emakeel
matem.
matem.
19. Maaharimine. Mulla väetamine. 1 leht 2 leht . emakeel
emakeel
matem.
matem.
20. Inimeste mõju mullale. Mahepõllundus. 1 leht 2 leht

emakeel
emakeel

emakeel
emakeel
emakeel
matem.
matem.
LISAMATERJALID
Lugemine    Emakeel       Matemaatika       Tähtpäevad      Kontrolltööd
Lingid mujalt:
Eesti taimed
Eesti selgroogsed