Jooni alla sõnad, mis lõpevad täishäälikuga.

    Too ammune äike jäi nii selgesti meelde sellepärast, et samast talust, mille elumaja pikne põlema oli süüdanud, saime endale Tuki. Läksin talle järele paar päeva pärast suurt sadu. Surusin  kõvasti pihku kahekroonist raha. Nii palju pidi kutsikas maksma. Olime selle senthaaval kogunud, sest tahtsime saada üht tõelist karjakoera.

Kirjuta silbitatult joontele
    Mällo elumajast olid järele jäänud ainult alusmüürid ja pikk korsten. Kõike kattis hall tuhk, kust piilusid välja mustad söesilmad. Kuid varemete kõrval lõhnas juba vaiguste laudade riit.

.........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Poolita püstkriipsuga

    Mällo pere elas nüüd saunas. Koputasin viltuvajunud uksele. Seestpoolt kuuldus kraapimist, uks paotus ja välja hüppas must kutsikaohtu koer. Haukudes tormas ta minu poole. Taganesin kohkunult. Kuid minu hirm oli asjatu, sest ta haukus ainult lusti pärast. Hüples minu ümber ja püüdis roosa keelega minu nägu limpsata.
Kriipsuta  alla kõik nimed tekstis "Seitsmevennapäeva pikne". Ära unusta talu-ja kohanimesid. Nüüd järjesta need tähestikulises järjekorras.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................


Selgitage välja, kes leidis kõige rohkem nimesid.