Teise silmas pindu  näen
    "Kui ikka teise silmas pindu näed," ütles instruktor Evi, "tuleb esmaabireeglite
järgi  see sealt eemaldada."

    "Aga kuidas ma aru saan, et silmas pind on?"
    "Ega see peagi pind olema, see võib olla ükskõik mis võõrkeha või puru," vastas Evi ja kirjeldas, missugused tunnused näitavad, et võõrkeha on silmas:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Võõrkeha tuleb silmast eemaldada järgmiselt:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
    "Aga mida siis teha, kui pind on otsapidi silmas, kas tõmmata see välja või jätta sisse?"
    "See on väga hea küsimus," kiitis Evi, sest ta teadis, et tavaliselt tahetakse see välja tõmmata. Ta ütles:

..............................................................................................................................
    "Kalaluu on kurgus. Mida teha?"

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
    "Võõrkeha on hingetorus. Mida teha?"

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
    "Õngekonks naha all? Jah, seda juhtub. Just neil, kes spinningut loobivad ja siis väikese vale liigutuse teevad.
    Kui konks on nahas, siis on seda väga paha välja saada, sest konksul on kidad. Seepärast tuleb talitada järgnevalt."

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
    "Mõnikord on juhtunud, et sajajalgne ronib kõrva või lihtsalt läheb sinna kogemata pori või midagi sellist. Kuidas käituda?"

.............................................................................................................................