Tulekahju

    "Kas suures majas või laevas võib mingi  märguanne     tulekahjust teada anda?"
    "Nii, ja mis tuleb kõigepealt säilitada, kui keegi hullunult hõikab, et maja põleb ja nüüd me sureme?"

    ".......................," vastasid kolm kursuslast ühest suust.
    "Jah, ja seejärel tuleb  organiseeritult asuda väljapääsu otsima.
    Tuleb teha nii: .........................................................

...................................................................................
    "Aga tüdrukud ja naissoost õpetajad tuleb kõigepealt välja lasta."
    "Just nii!" ütles Evi. "Aga poisid tuleb ka kuidagi koos ülejäänud õpetajate ja direktoriga välja saada. Seepärast peab järgima korda ja veelkord korda."
    "Kas te teate, miks tuletõrjujad alati, kui ehitajad maja vastu võtavad, kontrollivad, kas peauksed avanevad väljapoole?"
    Kursandid uurisid ja mõtlesid ja pakkusid siis vastuseks sellise seletuse:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

    Kuidas kasutada tulekustutit?

.............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

    Aga kuidas toimida siis, kui triikraud on ununenud sisse ja on põlema läinud. Kuidas siis kustutamist alustada?

"Ma pean silmas, et vee kasutamisel võib saada elektrilöögi..." ütles Evi.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................