Kas tunned erinevaid aineid?

     Kõik, mida me näeme, katsume, maitseme ja nuusutame, koosneb ainest. Ka sulle nähtamatu õhk koosneb ainest!
     Ainest koosnevad asjad, mida näed oma toas, mis on sul seljas või mida sa sööd. 
     Erinevaid aineid tuntakse üle kuue miljoni. Pidevalt õpitakse tundma uusi aineid.
     Igal aastal valmistatakse näiteks mitmeid uusi ravimeid, mis aitavad võidelda seni ravimatute haiguste vastu.
1. Kirjuta, mitut erinevat ainet sa tunned?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
     Aine on kõik see, millel on olemas mass ja mis võtab ruumi.
     Uute ainete tundmaõppimisega ning juba tuntud ainete uurimisega tegeleb teadusharu, mille nimi on keemia. Keemia on väga vana teadusharu, sest ainete uurimisega on tegeldud juba muistsetest aegadest saadik.

     Sõna "keemia" on arvatavasti pärit egiptuse keelest ning tähendab "must". Keskajal nimetatigi ainetega katsetajaid alkeemikuteks, mis tähendab "mustkunstnik".
     Sel ajal tehti katseid kodus. Praegu on keemikute jaoks ehitatud suured laboratooriumid ning inimesed on õppinud kasutama ja ise valmistama erinevaid aineid eluks vajalike esemete tegemiseks.
     Aineid, millest inimene midagi valmistab, nimetatakse sageli materjalideks.
     Kindlasti tead sa samast materjalist valmistatud erinevaid asju. Näiteks sinu pastapliiats, joonlaud, samuti mitmed anumad ning kilekotid on valmistatud plastmassist.
2. Kas sa oskad nimetada sarnaseid asju, mis on valmistatud erinevatest materjalidest?

....................................................................................................................................
     Mõned esemed koosnevad ühest materjalist, teised on valmistatud mitmetest erinevatest materjalidest. Nimeta esemeid, mis on valmistatud mitmest materjalist!

....................................................................................................................................

     Igal ainel on ainult temale iseloomulikud tunnused, mille poolest ta  teistest ainetest erineb või nendega sarnaneb. Neid tunnuseid nimetatakse aine omadusteks.
     Aine omaduste abil tunneme aine ära.
3. Nimeta ühe sulle tuntud aine omadusi!

.................................    .................................................................................................