HÄÄLIKUTE ÕIGEKIRI (täishäälikud)    

"Vaevalt võiks meie ajal leida  laste hulgast kedagi, kes usuks imesid. Iga koolijüts teab, et imed esinevad vaid muinasjuttudes.
    Aga kas on olemas tahket bensiini, viini vorste nafta täidisega või mittelõhkevaid rattakumme, mis võivad sõita mööda naelu?..."

    Sellise sissejuhatusega pöördub laste poole G. Jurmin oma raamatus
" Lõbus kunstnik ehk imedeta imed." Seda raamatut lugedes saadki teada täiesti tõelistest imedest, millega on hakkama saanud võluteadus -- keemia.
    Oled lugenud kindlasti palju huvitavaid raamatuid ja leidnud oma lemmikraamatu....
(lisa-ki ,gi).

Minu lemmikraamat on.............................................................................


    Igast väikesest kirjutisest on võimalik aru saada siis, kui see on kirjutatud vigadeta. Häälikute märkimist kirjas korraldab   ortograafia ehk õigekirjutus, millel on omad reeglid. Kirjutamine on nagu liiklemine tänaval -- kui pead kinni reeglitest, siis ei tekita sa tänaval segadust ega mittemõistmist.
    Et õigesti kirjutada on vaja hästi kuulata, sest häälikute pikkust märgitakse üles kuulmise järgi ja ortograafiareegleid järgides.

Täishäälikute kirjutamine
   * Lühike täishäälik kirjutatakse ühe tähega: emal, padi,
    *pikk ja ülipikk täishäälik kahe tähega: paadis, eemal.

Määra täishääliku pikkus sõrendatult trükitud sõnades. Kirjuta  sõnadele peale l-lühike, p-pikk, üp-ülipikk.
   
    Juba vanas Egiptuses oskasid sealsed jumalasulased , p r/e e /strid,   kuningate --

v /a a /raode surnukehi eriliste arstirohtude, palsamite abil  palsam /e e/ rida.

    Aga missuguseid  värve ja glas/ u u/ re  kasutasid preestrid!  Väljakaevamistel 

maa alt leitud egiptuse tarbeesemed pole kaotanud oma eredust ega läiget ,

sellest  h /oo/ limata,  et nad on üle nelja tuhande aasta vanad.

    Seda kunsti nimetasid egiptlased "khemiaks", mis tähendab "must maa",

"mustmuld. Vanasti nimetati Egiptust Khemi'ks -- Musta Mulla maaks. Niisuguse

nimetuse oli ta s/ a a/ nud  sellest, et tema s/u u/ r ima  jõe Niiluse orus oli muld

must. Nii et nimetus "keemia"  tähendab õieti  "egiptuse teadust".

    Kui  ar/a a/ blased  Egiptuse vallutasid, võtsid nad sealsetelt preestritelt üle

nii nende kunsti, keemia --  kui ka selle nimetuse. Ainult et s /e/ llele sõnale 

hakk /a/sid nad lisama ar/a a/ bia k/e e/ l es  kildsõnakest "al" . Nii tekkiski sõna

"alkeemia".
    Mõned  teadlased seletavad sõna "keemia" tekkimist teisiti, arvates, et see

on tuletatud maailma esimese keemia r/a a/ matu autori nimest.

(G. Jurmini järgi)