Mida olen õppinud?

1.  Nimeta arvud, mis on 6 võrra suuremad igast järgmisest arvust:
    20 998;    100 999;     999 996;    610 994;

2. Mitu korda on kilomeeter suurem millimeetrist?
    1 km = ..........  m = ............. cm = .................. mm
    Vastus: ................................

3. Arvuta peast.
 

9 7 2 0
- 1 2 0
  : 8 0
  - 1 3
  x 6 0
  + 8 0
       

 

  1 2 0
  + 8 7
  x 3 0
- 2 1 0
  : 2 0
    + 7
       

 

  3 0 7
  x 3 0
- 1 1 0
  : 7 0
  - 2 4
  x 4 0
       

 

  1 0 3
+ 2 0 5
  x 3 0
+ 3 6 0
  : 8 0
  - 1 1
       

 

 

4. Arvuta vihikus ja pane lünka sobiv võrratus- või võrdusmärk.

    3467 + 567 ........9867 - 438
    1152 : 64 + 700 : 35 .......3724 : 98
    3000 : (16 + 14) · 55 .......1368 : 72 · 489
 

5. Kirjuta oma pereliikmete pikkused sentimeetrites. Ümarda need arvud kümnelisteni ja
    sajalisteni.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 

6. Ümarda iga rida ühise kõrgeima järguni:

    5678 » ................       345  » ................                       234 780  »  ......................
  23 126 » ...............       2468   »  ...............                      57 558   »   .....................

 7. Nuputa!
Raamatu lehekülgede nummerdamiseks kasutati 187 numbrimärki. Mitu lehekülge
oli selles raamatus, kui kõik leheküljed nummerdati?
Mitu lehekülge saab nummerdada numbritega 1 ... 9? ..................
Vastus: .......................................