8. Liitmisel kasutan järgmisi liitmise seadusi:
    liitmise .................................................................................................
    liitmise ..................................................................................................

    Too kumbagi seaduse kohta 5 näidet:

    .......................................................                    .........................................................
    .......................................................                    .........................................................
    .......................................................                    .........................................................
    .......................................................                    .........................................................
    .......................................................                    .........................................................

9. Arvuta vihikus ja kontrolli. Tuleta meelde, kuidas seda teha.

    12 890 765 + 23 + 23 452 + 43 789 456
    345 + 32 890 432 + 3 452 + 8 + 2 469
    89 312 090 + 56 + 23 458 321 870 + 5 639
    8 769 + 34 649 675 + 56 695 + 45 + 908
    45 870 000 000 + 10 700 + 7 + 100 + 4 753

10. Arvuta vihikus ja kontrolli pöördtehtega.
 
    45 709 766 + 5 679 006
    54 809 985 - 45 000 226
    98 760 006 - 6 456
    67 007 549 + 56 769

11. Arvuta, kasutades lahutamise seadust ja tehete järjekorda. Võrdle tulemusi.

    34 789 450 - ( 65 008 + 36 239) = ...........................

Arvuta siin:
    1) Kasutan lahutamise seadust:                                2) Kasutan tehete järjekorda:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Nuputa!
     Mis ametit peavad? Kärt Rees ........................................
                                    Kert Kile .........................................
                                    Lea Pinna .......................................