Sulgude avamine.
 

Tuleta meelde korrutamise jaotuvusseadus ehk summa või vahe korrutamise seadus.
Kirjuta sümbolites: ...............................................
                            ...............................................

Vaata nende võrduste paremaid pooli, seal puuduvad sulud. Edaspidi öeldakse selle
kohta, et me avasime sulud.

Tegur võib asuda sulgude ees või taga.

7 (y + 14) = 7 · y + 7 · 14 = 7y + 98  - vahepealse teisenduse võid teha peast!
(x - 5z) · 12 = 12x - 60z
6 (a + 2b - 9c) = 6a + 12b - 54c

1. Ava sulud, arvuta peast.

    4 ( y + 6)                        23 (3z - 7)                                2 (3a - 7b + c)
    65 (u -2)                        (45t - 2s) · 3                              (2x + 7y - z ) ·14
    (9 - 7y) ·15                     65 (i + 7a)                                8 ( 5 + u + v)
    5 (4a - 3)                        (6 - 2b) · 30                              20 (a + 16 b - 160c)

2. Arvuta vihikus avaldise  ( 5b - 2a) · 14 väärtus kahel viisil, kui

                        1) a = 0            2) a = 12
                        2) b = 15          2) b = 9

3. Väikeses algkoolis õppis esimeses klassis x õpilast, teises klassis y õpilast ja
    kolmandas klassis z õpilast. Õpetaja korjas ekskursiooniks raha ja palus igal
    õpilasel tuua 120 krooni. Koosta avaldis ja arvuta vihikus, kui

                        1) x = 8                            2) x = 12
                            y = 10                              y = 11
                            z = 14                              z =  9
    Kas  õpetaja sai raha rohkem esimesel või teisel juhtumil?

    Vastus: ...............................................................................................................

4. Arvuta vihikus avaldise 8 ( 6a +7b - c) väärtus kahel viisil, kui
 
                            1) a = 13                    2) a = 302
                                b = 104                      b = 196
                                c = 154                      c = 1 500

5. Arvuta peast.

    46 : 2 - 15 + 84 : 12                                        86 - 74 : 2 - 36 : 3
    43 · 2 - 27 - 36 : 2                                          74 + 46 : 23 - 25 · 3
    23 · 3 - 35 - 33 : 11                                         81 - 63 : 9 - 81 : 27
    46 · 2 + 6 - 39 : 13                                          45 + 12 · 4 - 39 : 3