Ühisteguri sulgudest väljatoomine.
 

Kirjuta üks näide korrutamise jaotuvusseaduse kohta:

.............................................................................

5 (13 + 21) = 5 · 13 + 5 · 27

Vahetame võrduste pooled: 5 · 13 + 5 · 27 = ......................,  liidetavateks on korrutised, mõlemas korrutises on üks ühine tegur 5, seda nimetatakse
ühisteguriks.

Kirjutame selle ühisteguri 5 sulgude ette, sulgudesse jääb summa 13 + 27

    5 · 13 + 5 · 27 = 5 (13 + 27) = 200

Uuri järgmisi näiteid, nimeta ühistegur ja seleta, kuidas ta  sulgudest välja tuuakse.

3 · 34 + 3 · 6 = 3 (34 + 6) = 120
4 · 56 - 4 · 16 = 4 (56 - 16) = 160
8 · 12 + 8 · 2 + 8 = 8 (12 +2 +1) = 8 · 15 = 120    Pane tähele! Kolmas liidetav
8 = 8 · 1

4y + 6y + 5y  + y = (4 + 6 + 5 + 1) · y = 16y        y = y · 1
2c + 7c + 3c - 6c = (2 + 7 + 3 - 6) · c = 6c
15b + 5b + 4 = (15 + 5) · b + 4 = 20b + 4      Pane tähele! Kahes esimeses
liidetavas on
ühine tegur b, kolmandas liidetavas see puudub ja sellepärast
kirjutatakse ta eraldi.

1. Mis Sa arvad, kuidas on kergem arvutada? Teine võimalus tõmba maha.

    4 · 23 + 4 · 57 = 92 + 228 = 320      või      4 · 23 + 4 · 57 = 4 (23 + 57) =
4 · 80 = 320

    85 · 5 - 5 · 5 = 5 (85 - 5) = 5 · 80 = 400    või     85 · 5 - 5 · 5 = 425 - 25 = 400

2. Arvuta peast.

    24 · 7 + 16 · 7                         3 · 21 + 3 · 19                 4 · 12 + 4 · 3 + 4 · 5
    6 · 57 - 6 · 17                          18 · 6 - 8 · 6                    9 · 5 + 5 · 5 - 4 · 5
    100 · 14 + 100 · 36                  35 · 7 - 15 · 7                  6 · 57 - 6 · 3 - 6 · 4
    15 · 23 + 15 · 7                       22 · 67 - 22· 17                8 · 15 + 8 · 5 + 8 · 5

Edaspidi märkad, et sul on uueks töökäsuks " lihtsusta " - see tähendab, et
tuleb kirjutada
lihtsamalt, kasutades õpitud reegleid ja seadusi.

3. Lihtsusta.

    2a + 4a                                45y - 23y                            3a + 4a + 7a
    34b - 17b                             23a + a                               6t - 3t + 25t
    75z - z                                 87x + 2                            34 + 7x - 4x
    m + 39m                              26p - p                                16c - c - 37