Test " Matteuse kummalise loo " juurde
 
        Kriipsuta läbi väärad väited!

A.  Isa usaldas oma poja õpetlaste hoolde

        a) 12 aastaselt       b) 9 aastaselt      c) 7- aastaselt

B. Matteuse kõige vanem õde elas

         a) Hollandis        b) Hispaanias        c) Portugalis

C.  Kuningat püüdsid mõjutada oma keeldumisest loobuma

        a) Matteuse ema    b) õpetlased ja  abikaasa        c) õpetlased

D. Tol hirmsal ööl ärkas kuningapoeg, sest

        a) kuulas hirnatust      b) ta polnud uinunudki    c) huntide kisast metsas

E.  Hunt vigastas Matteust

        a) peale lasku            b) enne lasku        c) järgmisel suvel

F.  Hundid ründasid lossi

        a) kevadel            b) suvel                c) sügisel

G.  Kuningapoeg  kaotas võime korralikult rääkida kui oli

        a) 14- aastane        b) 12- aastane    17- aastane

H.   Peeso on rahaühik

        a) Hispaanias,        b) Hollandis            c) Itaalias

I.  Ta õed ei mõistnud teda, sest

        a) ei saanud aru kõnest        b) oli tüütu        c)ta tuli koos õpetlastega

J.    Ambrosius Kleks ostis kuldnoka, sest
 
        a) vajas seltsilist     b) huvitus linnu kõneviisist      c) lind oli ilusa ja erilise sulestikuga