4. Arvuta vihikus.

    34 · 156 + 34 ·2 45 - 34 · 23
    4 567 · 18 - 150 · 18 - 1 200 · 18
    75 · 2 786 + 75 · 1500 + 345
    89 · 232 + 752 · 89 - 34 · 89

5. Lihtsusta avaldis ja arvuta selle väärtus vihikus.

        1) 3x + 15x + 4x, kui  x = 15;  x = 205; x = 1 225
        2) 7y + 18y - 45, kui y = 34; y = 254; y = 2 405
        3) 30z - 5z -15z + 4 500, kui z = 150; z = 255; z = 560

6. Arvuta kahel viisil    - lihtsusta, too ühistegur sulgude ette, arvuta
                                  - arvuta avaldise väärtus ilma lihtsustamata

    1) 23x + 145 + 45x - 14x, kui x = 153
    2) 10 008 +104y + 10 899 - 49y, kui y = 28
    Arvutused tee vihikus.

7. Raamatukauplus tellis kirjastuselt 45 raamatut hinnaga 115 krooni ja 45 raamatut
    hinnaga 95 krooni. Kui palju maksid tellitud raamatud?
    Koosta avaldis ja arvuta vihikus, kasutades korrutamise jaotuvusseadust.
    Avaldis: ................................................................
    Vastus: .................................................................

8. Nuputa!

    A.    Leia avaldise 2m + 4m + 6m + 8m + 10m + ...+ 96m  + 98m + 100m
           väärtus, kui m = 23. Arvuta vihikus.
            Vastus: .........................................

    B.    Leia järgmise avaldise väärtus. Lahenda vihikus.
 
           26·25 - 25·24 + 24·23 - 23·22 + 22·21 - 21·20 + 20·19 - 19·18 + 18·17 -
            - 17·16 + 16·15 - 15·14

    C.   Millise numbriga lõpeb 21 teguri korrutis, kui kõik tegurid on võrdsed
            arvuga 3?

            3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 =    ?

            Vastus: ..................................