I  VÕI   J

        Tõmba õigetele väidetele ring ümber!

 Häälik, mida tähistab  i, on *kaashäälik , *täishäälik, *heliline  häälik, *helitu häälik.

j on .....................................................................................

Tuletame nüüd meelde silbitamist. Silbita järgmised sõnad!

käisime kinos................................................................... 
pisikesi kive.....................................................................
häid hommikuid...............................................................
tõsine asi...........................................................................  
imelik ilm..........................................................................  
ilmastiku nõidus...............................................................
võtsime isalt võidu...........................................................
imelik isutu imik................................................................
.
Teen järelduse: i  jääb silbitamisel sõna sees alati silbi (algusesse, lõppu)


paljuneb visalt.........................................................................
ajalooline kirjandus................................................................
heljus  majas...........................................................................
tühjendas  salaja.....................................................................
jõi januga.................................................................................
kurjustas asjatult......................................................................
jooksis väljal jõuetuks.............................................................
jäi  jäljetult  kaduma....................................... .........................

Teen järelduse:  j  jääb silbitamisel silbi ...........................................


                          
Uuri veel oma eelnevat tööd ja tee kolmas järeldus.
Teen järelduse:  üksi saab silbi moodustamisega hakkama ( i  ,  j  )

 

                                    Lisa lünka i või j.

Tänu keem...a arengule on me...l  pal...u  uus...  ja hä...d mater...ale,  m..da edukalt  ...gapäevases elus kasutame. Paraku on ne...l mõn...ngaid puudus....  Seettõttu pöördumeg...   t...ht...i  oma vanavanemate nõuannete poole.

    Me...e  vanaemade ja vana..sade  kogemused, ka ne...le  tug...nevad as...alikud  nõuanded on alat... kasul...kud olnud.

    Raamatus "  100 nippi kodukeemia vallast" on toodud sa...andi algaasta...l  ...lmunud  k..r...andusest  vanu peretarkus..., mis le...dsid kasutam...st puhtuse ja korra ho...dm...sel ma...ap...damises ja võ...ksid le...da kasutamist ka praegu.