Kirjalik korrutamine. Otstarbekohane arvutamine tegurite
ümberpaigutamise teel.

 
Tuleta meelde, kuidas Sa korrutad arve:

                 4 3 6                                     5 2 6           2 4 0 0
              ·  2 4 6                                 ·  4 0 5        ·     3 8 0
             2 6 1  6                                 2 6 3 0              1 9 2
        1 7  4  4                               2 1 0 4                    7 2    
        8 7 2                                    2 1 3 0 3 0              9 1  2 0 0 0
      1 0 7 2 5 6

Vasta  küsimustele :
 
* Kuidas Sa kirjutad tegurid arvude kirjalikul korrutamisel?
* Millisest järgust sa korrutamist alustad?
* Nimeta  korrutamistehtes osakorrutised.
* Kuidas  kirjutad osakorrutised üksteise alla?
* Kuhu on parem kirjutada nulli sisaldav tegur?
* Kuidas sa korrutad, kui ühe või mõlema teguri lõpus on nullid?
 
Korruta:
        367 · 509                            496 · 542                            670 · 150
 
 
 
 
 
 
 
 

    Samuti korrutatakse ka suuremaid arve.
    Proovi korrutada ja seleta, kuidas Sa seda teed.

            4 7 9 4                                             2 3 5 0 0 0
        ·      9 6 9                                          ·        5 6 0 0
 
 
 
 
 
 

Liitmisel ja lahutamisel hindasid sa tulemust ligikaudu. Sama võtet on hea
kasutada ka
korrutamisel.
Ümardame mõlemad tegurid nende kõrgeima järguni ja korrutame. Nii saame korrutise ligikaudse suurusjärgu.

    4 794  »  5 000                  969  »  1 000            5 000 · 1 000 = 5 000 000

 Võrdle ülalpool saadud vastust ligikaudse vastusega. Kas täpne vastus jääb               5 000 000 piiresse?