Hinda ligikaudselt ka teist korrutamistehet ja võrdle.

Pea meeles!  Nullide ridu osakorrutistes olla ei tohi.
                    Mida selleks tuleb teha? Too vihikus näide.

1. Arvuta.

    7  · 456                                8 · 4 500                            14 809 · 7
    809 · 6                                 6 780 · 9                            125 670 · 8
    598 · 8                                 4 · 3 456                            5 · 34 009
    9 · 236                                  3 · 45 700                          2 · 56 078

2. Arvuta.

    635 · 845                                56 · 6 700                        809 · 196
    936 · 459                                803 · 798                         450 · 1 300
    605 · 366                                3 456  · 457                     408 · 904
    460 · 3 000                             4 006 · 345                       807 · 2 093

3. Missugune arv on suurem, kas 125 suurendatuna 148 korda või  168
suurendatuna
  275 korda?
    Kirjuta vastus võrratusemärgi abil.
    Vastus: .........................................................................

4. Koosta avaldis ja arvuta vihikus.

    a) Arvude 602 ja 482 vahet suurenda 20 000 korda.
        Avaldis: ..........................................................
 
    b) Arvude 346 ja 126 summat suurenda nende vahe kordselt.
        Avaldis: ...........................................................

    c) Arvude 909 ja 720 korrutist vähenda 256 095 võrra.
        Avaldis: ............................................................
 

5. Raamatus on ......... lehekülge, igal leheküljel  ................ rida, igas reas
keskmiselt
................ tähte. Mitu tähte on raamatus kokku?
    Vali arvud ja lahenda ülesanne vihikus.

6. Arvuta, hinda  enne vastust ümardamise teel. Ligikaudne vastus kirjuta tehte
ette,
täpne vastus tehte järgi. Arvuta vihikus.
 
    ..............................    45 · 306 = ..........................
    ..............................    278 · 246 = ..............................
    ..............................    380 · 96 = ................................
    ..............................    23 909 · 607 = .............................
    ..............................    4 500 · 120 = ...............................