Eesti keeles on ka sõnu, milles kirjutatakse jj kõrvuti.

    Jäta need meelde!

Jooksime tuisu eest majja. Pall veeres ojja.  Lõbus olukord viis mind rõõmsasse tujju ( tujusse ). Sellesse kujju oli kunstnik pannud oma hinge.

    Paranda tekstis esinevad vead. Neid on 15.

                                            Puhtus maiia.

    Perenaistele sünnitab paliu tüli tolmunuhtlus elukorterites. Peenike tolm, eriti

suvel, katab elamu sisustust allika korrana, mis on tervisele kahjulik ja nääb inetu

välja. Kuiva lapiga pühkimisel tõuseb tolm õhku ja langeb mõne aia pärast esemetele

tagasi. Veega nisutatud lapiga pühkides saame juba paremaid tulemusi, kuid osa

tolmu muutub  lihtsalt määrivaks poriks. Paremaks tolmu kõrvaldamise viisiks on

selle pühkimine lapiga, mis on enne niisutatud tolmu jmava ainega. Selliseks aineks

on glütseriin. Apteegist ostetud glütseriin tuleb lahiendada ja sellega imutada lapid.

Kui lapid on täis imbunud, vääname nad vällja. Nii immutatud lapp pusib alati

niiskena ja võtab hästi tolmu endasse. Kui lapp on juba täisti must, justkui porisesse

oija kukkunud, tuleb seda pesta ja uuesti immutada. Kull näed, koristamine viib sind

edaspidi heasse tujju.

    Tihti kasutame oma kõnes võõrsõnu, mis lõpevad silpidega -um ja -oon.
Kuidas siis seda kirja panna?

Pea meeles! 

Silpidele -um ja  -oon  eelneb võõrsõnades  i.  

Kindlasti tead sinagi palju selliseid sõnu. Võistle nüüd pinginaabriga.
Kes suudab selliseid sõnu 2 minuti jooksul rohkem kirja panna.

Võitja selgitage välja alles peale seda, kui olete ÕS-ist õigekirja kontrollinud. Arvesse läheb vaid õigesti kirjutatud sõnad.

-oon  -um
 

 

 

 

 

 

   Silbita nüüd need sõnad.

Selgus, et iga kord kirjutasid nimetatud silpide ette i. Aga miks?