Kirjalik korrutamine.

1. Arvuta peast. Kui on raske, tee ülesanne vihikus.

    20 · 306 + 350 = ........           40 · 230 - 700 = ..........       40 · 180 + 800 = ..........
    40 · 207 - 130 = .........           80 · 120 + 400 = .........       30 · 270 - 700 = ..........
    60 · 104 + 560 = ........           50 · 170 - 900 = ..........       60 · 104 + 160 = .........
    30 · 209 - 270 = .........           20 · 380 + 600 = .........       20 · 308 - 160 = ..........

2. Arvuta vihikus.

    380 · 70 + 405 · 86                                12 009 · 799 + 67 086 · 34
    275 · 140 + 608 · 90                              10 000 000 000 - 40 700 · 120
    426 · 64 - 280 · 75                                 450 · 1 009 + 78 909
    356 · 204 - 180 · 106                              34 009 · 40 + 54 897 - 3 045 · 12
 

3. Raudteerööpme jooksev meeter kaalub 30 kg. Mitu tonni rööpmeid kulub 65 km
    pikkuse raudtee ehitamiseks? Arvuta siin:
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................

    Vastus: ...............................................................................................................
 

4. Põllu pikkus on 2 400 m ja laius 1 200 m. Arvutada põllu pindala hektarites.
Kui suur
on põld, mille mõlemad mõõtmed on kaks korda suuremad? Arvuta
vihikus.

    Vastus: ..................................................................................................
 

5. Korruta arv 12 345 679 kõigi ühekohaliste arvude üheksakordsetega ( need on
1 · 9 = 9
;  2 · 9 = 18;    3 · 9 = 27  jne.). Mida sa vastustes märkad? Arvuta vihikus.
 

6. Vaat õliga kaalub 45 kg 300 g. Tühja vaadi kaal on 8 kg 700 g. Kui palju õli sisaldavad 15 sellist vaati? Arvuta vihikus.

    Vastus: ....................................................................................................................

7. Õmblusfirmal oli 28 kangast pesuriiet, igas kangas 45 m. Õmmeldi 131
meestesärki ja
samapalju naistesärke; igasse meestesärki läks 3 m ja igasse
naistesärki 2 m riiet.
Kui palju jäi riiet järele? Arvuta vihikus.

    Vastus: .....................................................................................................................

8. Nuputa!

     Millise numbriga lõpeb korrutis  21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 ?