Mida olen õppinud?
 

1. Rahvaarvu oodatav muutus Eestis  ja maailmas aastaks 2025 on järgmine:
    Eestis langeb praeguselt 1 miljonilt 450 tuhandelt umbes 1 miljoni 200
    tuhandeni ja
maailma rahvaarv kasvab praeguselt ligi 6 miljardilt umbes 8
    miljardini.
Kirjuta välja tehe ja arvuta:
    Eesti rahvaarv langeb ............................................................................
    Maailma rahvaarv tõuseb ......................................................................

2. Kirjuta arvud ja liida.

    34 miljonit 2 tuhat neli                    .........................................
    5 miljardit 300 miljonit 10 tuhat       .........................................
    508 tuhat 2                                 + .........................................
    45 miljonit 50 tuhat 9                       ........................................
    9 tuhat 389                                     ........................................
 
                                                         .........................................
 

3. Millist seadust väljendavad järgmised võrdused? Kirjuta seaduse nimi.
 
 a + b = b + a ...................................................................................................
a + (b + c) = (a + b) + c .................................................................................

4. Arvuta peast.

    23 + 89 + 11                    14 +  45 + 16                                    15 + 145
    575 + 28 + 125                12 000 + 4 000 + 89                           45 + 0 + 75
    384 + 16 + 54 + 46           420 + 670 + 80                                  1 + 5 899 + 19
    904 + 213                        7 045 + 345                                        53 +19 + 27 + 31

5. Millist seadust väljendavad järgmised võrdused, sõnasta ja kirjuta seaduse nimi.

    ab = ba ................................................................................................................

    a(bc) = (ab)c ........................................................................................................

    a(b + c) = ab + ac ................................................................................................

6. Arvuta peast.

    6 · 34 · 15                            5 · 9 · 2 · 7                            6 · 89
    4 · 62 · 25                            150 · 3 · 100                          7 · 109
    65 · 7 · 2                              10 000 · 431                          4 (60 +15)
    42 · 5 · 5                              700 · 1 200                            6 ( 90 + 3)