7. Arvuta avaldise    a +  (6 407 - b)  väärtus, kui

                        1) a = 23 071        2) a = 54 560 909        3) a = 417 207
                            b =  5 071             b = 6 090                    b = 869
 

8. Arvuta.

    24 609 800 - 23 789 744
    90 000 090 - 45 778
    143 805 508 359 - 906 666 469
    989 504 769 000 - 88 478 888 643
    567 098 000 - 34 899 777
    34 947 070 088 - 948 181 299

    Arvuta vihikus ja järjesta töölehele vastused alates suurimast. Loe saadud arvud.

    ...................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................

9. Tuleta meelde ümardamise reegel. Too näiteid:
    ...................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................

10. Arvuta vihikus, ümarda vastus sajalisteni.

    345 · 287 + 9 984 : 78 + 1 200 · 56 - 5 078 = ........................   » ..........................

    Ümarda kõik arvud sajalisteni ja arvuta siis uuesti, võrdle saadud vastust eespool
ümardatud
vastusega.
     ........................................................................................

11. Mitu tonni leiba söövad N. linna elanikud päevas, kui eeldada, et linna elanike
arv
 on 1 350 000 ja iga elanik sööb päevas keskmiselt 300 g leiba?
     Arvuta vihikus.
 
    Vastus: .......................................................................................................................

12. Kolm tööliste brigaadi korrastasid kokku 8 km 400 m maanteed. Esimene
brigaad
töötas 108 tundi, jõudlusega 24 m tunnis, teine brigaad 150 tundi,
jõudlusega 28 m
tunnis. Kui pika teeosa korrastas kolmas brigaad?
     Arvuta vihikus.
     Vastsu: .......................................................................................................................

13. Nuputa!
      Asenda tärnid numbritega nii, et saad õige võrduse. Põhjenda.

            * * * * * - * * * *  = 1