Mida olen õppinud?
 

1. Mis on võrrand ja võrrandi lahend?

    ......................................................................................................................
    ......................................................................................................................

2. Lahenda võrrand ja kontrolli tulemust.
    Arvuta vihikus.
 
    x - 34 890 = 47 609
    754 009 - z = 468 788
    y + 592 786 = 1 300 500
    (5 270 + n) - 536 = 21 659
    (m - 5 785) - 3 607 = 303 678

3. Mis arvuga tuleb liita  a) arvu 78 viiekordne, et saada 500
                                    b) arvu 990 kolmekordne, et saada 5 000 ?

    Koosta võrrand ja lahenda vihikus.

4. Kumb on raskem ja kui palju, kas 1 000 liitrit petrooliumi või 6 liitrit
    elavhõbedat?
Kui 1 liiter petrooliumi kaalub 800 g ja liiter elavhõbedat kaalub
    13 kg 600 g.

    Vastus: ...................................................................................................

5. Plekktahvli pikkus on 14 dm ja laius 8 dm. Tahvli keskelt lõigati välja ruut külje
    pikkusega 5 dm. Leia järelejäänud osa pindala. Arvuta peast.

    Vastsus: ...................................................................................................

6. Arvuta peast.

    608 · 10 000                             4 008 : 4                                3 · 508
    1 000  · 3 450                           30 000 : 300                           409 · 7
    34 · 5 · 3                                  6060 : 3                                 5 · 125 + 75
    76 · 2 · 2                                  20 000 360 : 2                        4 · 15 · 4

7. Õmblusfirma ostis kolm korda üht ja sama sorti riiet: 245 m, 650 m ja 425 m. Kui
    palju tuli maksta kogu ostu eest, kui riide meetrihind oli 78 krooni?
    Arvuta vihikus.
 
    Vastus: .......................................................................................................

8. Nuputa!

     Asenda tärnid numbritega nii, et saad õige võrduse.

            * * * + * * *  = 1997