Nummerda silbid õiges järjekorras. Sõna järele kirjuta tähendus ( vaata sõnastikest ja sõnaraamatutest).


3      1    4      2
si- eks- oon- kur ..........................................................................................

fi-graa- geo- a    ...........................................................................................

 ri- ak- vaa- um-............................................................................................

um-ri- too-ter-ri -............................................................................................

pee-sük - lo-di-ent-a-.....................................................................................

ter-ma-jal-......................................................................................................

for-si-in-mat-oon .........................................................................................

 

Pane lünka i, ii või j .
                                            .................................................

Sõber koor...b sõbra naha. Tänas..da to...metusi ära v...ska homse varna. Ega

töö ...änes ole, et eest ära ...ookseb. Parem auga vaene ku...  häb...ga  r...kas.

Käs... peseb kätt. Ku...das küla mulle, n... mina külale. Kuidas hõ...kad, n... vastu

kostab.  ...nimene pole labak...nnas, et pöörad pahup...d...    ...a vaatad, mis sees

on. Häda  a...ab här...a kaevu. Kõ...k pole kuld, mis h...lgab.  Pane kännule ehted

ümber, känd ...ääb   ...kka kännuks.

Mis sobiks eelmisele harjutusele pealkirjaks ?
Tõmba värviline joon alla vanasõnadele, mis räägivad inimestevahelistest suhetest.

Igas reas on  vaid üks sõna õigesti kirjutatud. Kirjuta see  joonele!

seerija, seeria , seerja..................................................
viktoriin, viktorin  fiktoriin..............................................
raioon, raajon , rajoon....................................................
portsjon, portsion porttsjon............................................
skorpjon skorppion , skorpion......................................
milljon, miljon, million..................................................
veduriuht, vedurijuht, veduriiuht...................................
mängia, männgija, mängija..........................................
viilija , viilia, viiliia......................................................
boksija , poksia, poksija..............................................