V  või F

    Iseloomusta häälikuid, mida märgime tähtedega v ja f.

    v-........................................................................................
    f-.........................................................................................
 
    Meenuta sõnu, milles kirjutatakse f! Kontrolli teatmeteosest!


    maaõli - ....................................
    jook - ........................................
    õppeaine - .................................
    kala - ..........................................
    juuksekuivataja - .........................
 
        Need sõnad, mida sa kirjutasid , on võõrsõnad, sest neil esineb võõrsõnale iseloomulik tunnus.
 

      
Võõrsõnades esinevad võõrhäälikud

 

 
Kas tunned nende võõrsõnade tähendust . Ühenda õiged paarid! Kontrolli!

flanell                                            pigitaoline aine
professor                                       keelpill
asfalt                                             õigekiri
harf                                                rasvas küpsetatud kartul
magnetofon                                   lill
festival                                          pilt
friikartul                                        riidesort
ortograafia                                    ilukaup
floks                                             piduliuk sündmus kunsti vallas
fakt                                              seade heli salvestamiseks
finaal                                           kutsenimetus
foto                                              lõpp
parfümeeria                                tõsiasi
faasan                                        sabakuub
frakk                                            heliülesvõtete kogu
fonoteek                                    lind

 

     Tõmba ühesilbilistele võõrsõnadele eelmises harjutuses joon alla. Koosta nendega lauseid.
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................