Vaatame, milline seos on jäägi, jagatise, jagaja ja jagatava vahel.
                               62 : 8 = 7, jääk 6
    Püüa selgitada antud näites  7 · 8 + 6 = 62, kuidas on saadud jagatav.

    Kirjuta samuti:  73 = ...........................................
                            37 = ..........................................
                            43 = ..........................................
                            89 = ..........................................
 

3. Arvuta vihikus.

    882 : 14                                688 : 16                                651 : 21
 4 421 : 63                             1 518 : 66                             1 053 : 81
 2 058 : 21                             4 473 : 71                             4 851 : 63
 3 366 : 33                            18 722 : 37                           32 832 : 32

4. Ülesande lahendamiseks kulus õpilasel 15 minutit. Mitu ülesannet suudab
    õpilane lahendada 1 tunni ja 30 minutiga?
    Vastus: ..........................................................................................

5. Ristkülikukujulise põllu pikkus on 85 m, pindala 765 m². Leia laius.
    Arvuta vihikus.
    Vastus: .............................................................................................

6. Mis juhtub jagatisega, kui

    a) jagaja suureneb 50 korda? ...........................................................................
    b) jagaja väheneb 15 korda? ............................................................................
    c) jagatav ja jagaja mõlemad suurenevad 100 korda? .........................................
    d) jagatav ja jagaja mõlemad vähenevad 47 korda? ............................................

7.  Koosta avaldis ja arvuta vajadusel vihikus.
 
    a) jaga summa 756 + 864 + 216 arvuga 18 (kahel viisil)
      Saan avaldise: ....................................................................................

    b) Jagada 200-ga arvude 1 800 ja 1 400 vahe (kahel viisil)
    Saan avaldise: .......................................................................................

 
8. Nuputa!

     Hobustele on varutud heinu 18 päevaks. Heinu tuuakse juurde nii palju, et
     endine heinavaru kasvab kolmekordseks; hobuste arv väheneb samal ajal
     2 korda.
Mitmeks päevaks piisab nüüd hobustele heinu?