Jagamine järguühikuga. Jagatise kontrollimine.

 
Tuleta meelde     -  mis on järguühik?
                          - kuidas korrutatakse järguühikuga?

Loetle järguühikuid: .....................................................................................

Täida lüngad:

45 000 : 100 = 450
670 000 000 : 10 000 = ...............
856 000 000 : 1000 = ..................
7 000 000 000 : 100 000 000 = .........................

    Nullidega lõppeva arvu jagamisel järguühikuga tuleb selle arvu lõpust kustutada nii mitu nulli, kui mitu nulli on järguühikus ehk jagajas.

Ütle eelmise näite puhul, mitu nulli tuleb kustutada igas jagamises.

Kas see reegel kehtib ka siis, kui jagatava nullide arv on väiksem kui järguühikus? ..................
 

1. Arvuta peast.

70 000 : 10
245 000 000 : 10 000
4 000 : 100
129 000 : 1000
4 000 000 : 1 000
3 000 000 000 : 100 000 
3 004 000 000 : 10 000
560 000 000 : 1 000 000
4 300 : 100 ·3
65 000 : 1 000 : 13
480 000 : 1 000 : 16
4 500 : 100 + 45 000

Jagamist saab kontrollida tema pöördtehte .......................................... abil.
 

2. Arvuta ja kontrolli vihikus.

    3 375 : 15                                   29 348 : 58                        48 · 8 938
    68 991: 87                                  70 210 : 35                        8 907 · 35
    284 287 : 29                                63 168 : 96                        7 · 5 007
    3 054 : 6                                     609 714 : 63                      508 · 37
 

3. Kirjuta kõik arvud, millega antud arvud jaguvad:

        128 jagub 2; 4; 6; .................................................................................
        320 jagub .............................................................................................
        460 jagub .............................................................................................
        780 jagub .............................................................................................
        800 jagub..............................................................................................